O projektu

Predstavitev

Vodo se naučimo ceniti šele, ko se vodnjak posuši. (Slovenski pregovor)

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«, ki vam ga predstavljamo na teh spletnih straneh, je nastal zato, da bi prebivalcem mestne občine Kranj, občine Naklo in občine Preddvor tudi v prihodnje lahko brez težav zagotavljali zdravo in čisto pitno vodo. Sistemi za vodooskrbo na našem območju so namreč dotrajani, zato smo se v okviru projekta lotili njihove dograditve in hidravlične izboljšave. Če povemo bolj natančno, bosta v času izvajanja projekta izgrajena transportni vodovod na trasi Bašelj-Kranj z vodohranom Zeleni hrib ter objekt ultrafiltracije Bašelj in transportni vodovod na trasi Zadraga-Naklo (dodaten vodni vir za vodovodni sistem Kranj).

Izgradnja bo omogočila doseganje zastavljenih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za zdravo življenje na območju vseh vključenih občin, zlasti pa bo reševala težave, povezane s zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo. Prepričani smo, da je ta cilj in z njim celoten projekt pomemben za vse nas in veselimo se, da bomo po aprilu 2015, ko bo zaključen, lahko skupaj uživali v doseženih rezultatih.