O projektu

Prednosti

Prednosti, koristi in s tem upravičenost projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« se nanašajo na več področij, v prvi vrsti pa projekt zasleduje naslednje cilje:

  • povečana zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo,
  • povečana učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi,
  • ureditev vodovodnih sistemov in vodnih virov z vidika kakovosti pitne vode,
  • vzpostavitev vodovodnih sistemov, ki bodo zagotavljali nemoteno oskrbo s pitno vodo ne glede na stanje posameznega vodnega vira.

Z izvedbo projekta bodo doseženi naslednji konkretni cilji:

  • izgradnja novega vodovoda s ciljem hidravličnih izboljšav (Bašelj – Kranj) v skupni dolžini 9.823 metrov, vodohrana Zeleni hrib in ultrafiltracije Bašelj,
  • izgradnja novega vodovoda (Zadraga – Naklo) v skupni dolžini 6.882 metrov in
  • zagotoviti prebivalcem varnejšo in bolj kakovostno oskrbo s pitno vodo za 51.038 prebivalcev mestne občine Kranj, občine Preddvor in občine Naklo.