Novice

V ZADNJEGA POL LETA POČRPANIH ŽE 8,9 MILIJONA EVROPSKIH SREDSTEV

V Ljubljani je za projekta Gorki in Oskrba s pitno vodo (vodovod Bašelj-Kranj) trenutno 27 zahtevkov v skupni višini 2,9 mio evrov.

V mandatu sedanjega župana Boštjana Trilarja je bilo od 13. novembra 2014 do danes za projekt Gorki počrpanih 5,2 milijona evrov, za projekt Oskrba s pitno vodo (vodovod Bašelj-Kranj) pa 3,7 milijona evrov, skupaj 8,9 milijona evrov.

Mestna občina Kranj je do podpisa sofinancerskih pogodb za Gorki, ki je z več kot 50 milijoni vrednosti postal veliki projekt, za plačilo izvajalcem del na obeh projektih zalagala lastna sredstva. »Pričakujem še bolj pospešeno črpanje sredstev sofinanciranja za oba projekta,« sporoča župan Boštjan Trilar. »V tej smeri so bili tudi pogovori na okoljskem ministrstvu v prvi polovici maja. Naj ponovno poudarim, da je ministrstvo pokazalo veliko pripravljenost pomagati pri pripravi in pregledu zahtevkov, da bi bili tudi roki za nakazila v proračun MO Kranj čim krajši. S pospešenim črpanjem sofinancerski sredstev že sedaj zagotavljamo zadostno likvidnost občine za plačevanje vseh tekočih obveznosti in jo bomo tudi v prihodnje.«

Vrednost projekta Gorki z upoštevano ocenjeno vrednostjo izvedbe elektroinštalacijskih in rušitvenih del znaša cca 42,5 milijona evrov brez DDV, vrednost projekta Oskrba s pitno vodo (vodovod Bašelj-Kranj) z upoštevano ocenjeno vrednostjo dodatnih del pa znaša okrog 11,4 milijona evrov. Mestna občina Kranj ima pri projektu Gorki možnost počrpati 27,2 milijona evrov, pri projektu Oskrba s pitno vodo (vodovod Bašelj-Kranj) pa 6,8 milijona evrov.

V prejšnjem mandatu je bilo za projekt Gorki počrpanih 1,4 milijona evrov, za projekt Oskrba s pitno vodo (vodovod Bašelj-Kranj) pa prav tako 1,4 milijona, skupaj 2,8 milijona evrov.