Novice

Pridobljeno uporabno dovoljenje za vodovod Zadraga-Naklo

Vsem občanom občine Naklo sporočamo, da je Občina Naklo 20. aprila pridobila uporabno dovoljenje za primarni vodovod Zadraga–Naklo, ki potrjuje, da je ta zgrajen v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo, predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi objektov takšne vrste, ter pogoji, določenimi za gradnjo objekta na tem zemljišču.

Hkrati je bilo istega dne izdano tudi Potrdilo o prevzemu, ki potrjuje, da so bili izpolnjeni vsi pogodbeni pogoji.