Novice

Podpis sofinancerske pogodbe za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop«

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop je župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj sopodpisal gradbeno pogodbo za vodovod Bašelj-Kranj, kjer je predmet sofinanciranja pogodba za izvedbo gradbenih del »Izgradnja vodovoda Bašelj-Kranj« v višini 10.556.306,43 EUR brez DDV.

Obenem je v okviru tega projekta sopodpisala gradbeno pogodbo za vodovod Zadraga-Naklo tudi Občina Naklo.

Upravičenci pričakujemo, da se bosta sofinancerski pogodbi za nadzor ter sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti v okviru tega projekta podpisali v čim krajšem možnem času.

Na dan 28. 3. 2014 znaša prevzeto in realizirano finančno breme vseh upravičencev projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorška polja – 2. sklop« skupaj 1.138.189,10 EUR,  finančno breme vseh upravičencev projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« pa skupaj 995.472,87 EUR.

Podpis navedenih sofinancerskih pogodb bo upravičencem omogočil nadaljnje izpolnjevanje prevzetih pogodbenih obveznosti.