Novice

V OBČINI NAKLO ZAKLJUČILI VSA DELA NA KANALIZACIJI - novinarska konferenca

V OBČINI NAKLO ZAKLJUČILI VSA DELA NA KANALIZACIJI

Naklo, 16. oktober 2015 – V Občini Naklo so že v mesecu aprilu zaključili z vsemi gradbenimi deli v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop. Uspešno so prestali tehnični pregled in za novi vodovod prejeli tudi uporabno dovoljenje. Novi vodovodni sistem skrbi za nemoteno oskrbo z zdravo in pitno vodo v Občini Naklo, hkrati pa predstavlja rezervni vodni vir za Mestno občino Kranj. Vrednost celotnega projekta, ki se formalno zaključuje konec meseca oktobra, in v katerem sodelujejo tri sosednje občine, Mestna občina Kranj, Občina Naklo in Občina Preddvor, znaša 12.565.819,83 evrov brez DDV in ga sofinancirajo Republika Slovenija, Kohezijski sklad Evropske unije in sodelujoče Občine.

»Danes lahko z veseljem povem, da so uporabniki v naši občini že priklopljeni na nov vodovod Zadraga–Naklo. Gre za pomembno pridobitev za naše občane, saj bo z njo oskrba s kakovostno pitno vodo nemotena in učinkovitejša na daljši časovni rok. Ob tem bi se rad zahvalil obema vključenima občinama in izvajalcem za uspešno sodelovanje, občankam in občanom pa za veliko mero strpnosti, razumevanja in podpore v času gradnje,« je na začetku današnje novinarske konference na Občini Naklo poudaril župan, g. Marko Mravlja.

Predmet investicije v Občini Naklo je bila izgradnja transportnega vodovoda na trasi Zadraga–Naklo v skupni dolžini 6.882 metrov. Po zaključku gradnje in uspešno opravljenem tehničnem pregledu so 20. aprila 2015 na Občini Naklo zanj pridobili uporabno dovoljenje, ki potrjuje, da je zgrajen v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo, predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi objektov takšne vrste, ter pogoji, določenimi za gradnjo objekta na tem zemljišču. Hkrati je bilo istega dne izdano tudi Potrdilo o prevzemu, ki potrjuje, da so bili izpolnjeni vsi pogodbeni pogoji. Izgradnja, pri kateri je bil glavni izvajalec Gorenjska gradbena družba, je potekala po zastavljenem terminskem planu. Z na novo zgrajenim vodovodom smo zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce občine Naklo, hkrati pa zagotovili rezervni vodni vir za sistem Kranj.

Celoten projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop poleg vodovoda Zadraga–Naklo sestavljajo še gradnja novega vodovoda Bašelj–Kranj (v dolžini dobrih 10 kilometrov) ter gradnja objektov ultrafiltracije Bašelj v Občini Preddvor in vodohrana Zeleni hrib v Mestni občini Kranj. Glavni namen celotnega projekta je zagotoviti nemoteno in varno oskrbo s pitno vodov za vseh 51.038 prebivalcev treh sodelujočih občin, Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Preddvor.

Skupna vrednost celotnega projekta znaša 12.565.819,83 € brez vključenega DDV in ga v višini 4.852.856,75 € financirajo sodelujoče Občine (Mestna občina Kranj bo prispevala 4.133.618,49 €, Občina Naklo 705.030,10 € in Občina Preddvor 14.208,16 €), Kohezijski sklad EU v višini 6.556.018,60 € in Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje v višini 1.156.944,48 €.

Dodatne informacije:

Ga. Bojana Umnik, Občina Naklo

T: 04/277-11-02

E: bojana.umnik@obcina-naklo.si