Novice

MESTNI OBČINI KRANJ DOSLEJ POTRJENI VENDAR NEIZPLAČANI ŠTIRJE ZAHTEVKI ZA VODOVOD BAŠELJ – KRANJ

Mestna občina Kranj je 23. oktobra 2014 od države prejela obvestilo o potrjenem 8. in 9. zahtevku za projekt gradnje vodovoda Bašelj-Kranj. Doslej na izplačilo sredstev za omenjeni projekt čakajo štirje že potrjeni zahtevki v skupni višini 1.321.141,88 evrov.

Pričakujemo še prilive za ostale neizplačane zahtevke, ki so bili do danes oddani ministrstvu, in sicer za projekt Oskrbe s pitno vodo poleg že omenjenih potrjenih 1.321.141,88 evrov  še 2.144.717,06 evrov ter za projekt GORKI – 2. sklop 3.716.048,10 evrov. Skupno za oba projekta 7.181.907,04 evrov.

Na Mestni občini Kranj se bomo še naprej intenzivno zavzemali, da čim prej prejmemo težko pričakovana sredstva.