Novice

MESTNA OBČINA KRANJ USPEŠNA Z IZVAJANJEM PROJEKTA GORKI – 2. sklop IN OSKRBA S PITNO VODO

Na Mestni občini Kranj je 9. oktobra potekala kontrola projekta Gorki – 2. sklop, 15. oktobra pa kontrola projekta Oskrba s pitno vodo. Obe kontroli sta bili izvedeni s strani Ministrstva za okolje in prostor. Nepravilnosti pri projektih niso bile ugotovljene.

Posredniško telo je ob izvedeni kontroli ugotovilo, da Mestna občina Kranj za izvedbo projektov spoštuje in upošteva nacionalno in EU zakonodajo s področja javnega naročanja, varovanja okolja, enakih možnosti in nediskriminacije ter informiranja in obveščanja javnosti.

Nadalje posredniško telo ugotavlja, da izgradnja vodovodnega omrežja, nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj ter gradnja kanalizacije v Mestni občini Kranj  poteka v skladu s potrjenimi terminskimi plani, da je vsa dokumentacija, ki jo je potrebno imeti pri zahtevku za izplačilo vzorno urejena ter da je revizijska sled ustrezno zagotovljena.