Novice

Mestna občina Kranj prejela drugo nakazilo za vodovod Bašelj-Kranj

Mestna občina Kranj je 31. julija 2014 od države prejela nakazilo v višini 252.099,85 evrov po 2. in 3. zahtevku za projekt gradnje vodovoda Bašelj-Kranj.

Po vseh težavah v zvezi z zahtevki za izplačilo kohezijskih sredstev in sredstev države so bile na zadnjem sestanku med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Mestno občino Kranj sprejete rešitve, ki bodo po obojestranskem prepričanju pospešile postopke izdelave, pregleda in izplačila še odprtih zahtevkov. Pričakujemo še prilive za ostale neizplačane zahtevke, ki so bili do danes oddani ministrstvu, in sicer za projekt oskrbe s pitno vodo 1.263.491,51 evrov kohezijskih sredstev in 222.969,12 evrov državnih sredstev ter za projekt GORKI II 1.399.710,84 evrov kohezijskih sredstev in 247.007,92 evrov državnih sredstev.