Novice

DELA NA PROJEKTU POTEKAJO PO NAČRTIH

SPOROČILO ZA MEDIJE

DELA NA PROJEKTU OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 3. SKLOP POTEKAJO PO NAČRTIH

Kranj, 9. december 2014 – Do konca projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop je ostalo še slabega pol leta, kar je jasno vidno tudi po fazah, v kateri se nahajajo dela na posameznih odsekih in objektih. Na več odsekih magistralnega vodovoda (Ilovka-Brdo, Ilovka-Rupa, Rupa-vodovodni stolp in Brdo-Bašelj) je položenega skupaj 8.700 metrov novega vodovoda, pri vodohranu Zeleni hrib je opravljena večina del na objektu, objekt Ultrafiltracije Bašelj pa je pripravljen za tehnični pregled. Na trasi vodovoda Zadraga-Naklo je dokončanega že 97,72 odstotkov transportnega vodovoda. Projekt se izvaja v treh občinah, in sicer v Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Preddvor. Vrednost celotnega projekta znaša 11.849.519,81 evrov brez DDV in ga sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo« ter občinski proračuni sodelujočih občin. Projekt bo predvidoma zaključen do konca meseca aprila 2015.

Predmet celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop je sicer izgradnja vodovodnega sistema v Mestni občini Kranj, Občini Preddvor in Občini Naklo. V okviru projekta bo zgrajen vodovod na trasi Bašelj–Kranj ter s tem hidravlično izboljšan sistem, ki bo zagotovil nemoteno in varno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalcem, ki dobivajo pitno vodo iz sistema Kranj; zgrajen bo vodovod na trasi Zadraga–Naklo, hkrati pa bo zagotovljen tudi dodatni oz. rezervni vodni vir za sistem Kranj. Na ta način bo 51.038 prebivalcem občin Preddvor in Naklo ter Mestne občine Kranj zagotovljena nemotena oskrba z neoporečno in kakovostno pitno vodo.

Trasa novega vodovoda Bašelj-Kranj, kjer bo po koncu del nov vodovod izgrajen od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa v Mestni občini Kranj, bo umeščena v javne površine (ceste, poti), kar bo olajšalo njegovo vzdrževanje v prihodnosti. Z izgradnjo vodovoda na trasi Zadraga–Naklo pa bomo zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce občine Naklo, hkrati pa bo navedeni vodovod zagotavljal rezervni vodni vir za sistem Kranj.

Vsa dela potekajo v skladu s terminskim načrtom in bodo predvidoma zaključena meseca april 2015, sistem pa bo uporabi predan predvidoma oktobra 2015.