Novice

Aktualno dogajanje

Vodohran Zeleni hrib

Izveden je posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi Φ 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80 m. Prav tako je na celotnem tlorisu objekta položen podložni beton in izvedena talna plošča. Zabetonirane so stene vseh treh celic ter povezovalnega hodnika ter tudi plošče nad vsem celicami in povezovalnim hodnikom. Na vodnih celicah so zabetonirane krovne plošče, na armaturni celici pa tudi vmesna in krovna plošča. Izveden je bil preizkus vodotesnosti vodnih celic pred izvedbo hidroizolacije. Prejeto poročilo o meritvah tesnosti vodnih celic navaja, da vse tri celice tesnijo. Trenutno se izvaja vertikalna hidroizolacija in postopno zasipanje vodnih celic vodohrana.

 

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj

Na delu od Ilovke do Brda je položenega cca. 1000 m novega vodovoda (Φ 400mm). Cesta je tudi že v celoti asfaltirana.

Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 520 m novega vodovoda (Φ 400 mm).

Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 218 m novega vodovoda (Φ 400 mm).

Na območju posestva Brdo je položenega 1732 m novega vodovoda (Φ 500 mm) in 200 m novega vodovoda (Φ 400 mm).

 

Ultrafiltracija Bašelj

Izveden je izkop za objekt, tampon in podložni beton, zabetonirane vse stene v kleti ter plošča nad kletjo. Pozidane so tudi stene v pritličju in mansardi ter zabetonirana plošča nad kletjo. Izvedena je utrjena gramozna blazina do višine temelja za podporni zid.

Izveden je AB zid na AB temelju na  J, Z in SZ strani objekta.

Za objektom je izvedena drenaža s PVC cevmi Φ 200 mm, obsutimi  z gramozom 16/32 mm in zaščitena s filcem pred vdorom blatnih delcev.

Zaradi nevarnosti vdora zalednih vod, se je zaradi nemotenega odvodnjavanja za opornim zidom izvedlo zasutje z rečnimi kroglami do višine – 50 cm od vrha zidu. Pred zasutjem se je obstoječa odkopana brežina zaščitila s filcem zaradi preprečevanja vdora blata v izvedeno zasutje.