Novice

Aktualno dogajanje

Vodohran Zeleni hrib: Izveden je posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi fi 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80m. Ravno tako je na celotnem tlorisu objekta položen podložni beton in izvedena talna plošča. Zabetonirane so stene vseh treh celic ter povezovalnega hodnika ter tudi plošče nad vsem celicami in povezovalnim hodnikom.

 

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj: 

Na delu od Ilovke do Brda je položenega cca. 1000 m novega vodovoda (Ø 400mm).

Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 520 m novega vodovoda (Ø 400mm).

Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 218m novega vodovoda (Ø 400mm).

Na območju posestva Brdo je položenega 1520m novega vodovoda (Ø 500m).

 

Ultrafiltracija Bašelj: Izveden je izkop za objekt, tampon in podložni beton, zabetonirane vse stene v kleti ter  plošča nad kletjo. Pozidane so tudi stene v pritličju in mansardi ter zabetonirana plošča nad pritličjem.