Novice

Aktualno dogajanje

Vodohran Zeleni hrib: Izvedena sta posek dreves in izkop za objekt, položene so cevi Ø 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80 m. Prav tako je na celotnem tlorisu objekta položen podložni beton in izvedena talna plošča. Zabetonirane so tudi stene vseh treh celic ter povezovalnega hodnika. Trenutno izdelujejo opaž plošče.

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj: 

Na delu od Ilovke do Brda je položenega cca. 500 m novega vodovoda (Ø 400mm).

Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 150 m novega vodovoda (Ø 400mm).            

Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 150 m novega vodovoda (Ø 400mm).              

Ultrafiltracija Bašelj: Izvedeni so izkop za objekt, tampon in podložni beton, zabetonirane vse stene v kleti ter plošča nad kletjo. Pozidane so tudi stene v pritličju. Trenutno izdelujejo opaž plošče nad pritličjem.