Novice

Aktualno dogajanje

Trenutne aktivnosti pri gradnji vodovoda Bašelj-Kranj (Sklop 1):

Vodohran Zeleni hrib: Izvedli smo posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi Ø 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80 m. Prav tako smo na celotnem tlorisu objekta položili podložni beton in izvedli talno ploščo. Zabetonirane so tudi stene vseh treh celic ter povezovalnega hodnika.

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj: Na delu od Ilovke do Brda smo položili okrog 200 m novega vodovoda (Ø 400 mm).

Ultrafiltracija Bašelj: Izvedli smo izkop za objekt, tampon in podložni beton, zabetonirali vse stene v kleti ter ploščo nad kletjo. Pozidali smo tudi stene v pritličju.