Novice

Aktualno dogajanje

Vodohran Zeleni hrib: Izvedli smo posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi Ø 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80 metrov. Prav tako je na celotnem tlorisu objekta položen podložni beton in izvedena talna plošča. Zabetonirane so tudi stene vseh treh celic.

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj: Dela so se začela izvajati 24. februarja 2014 na trasi od Ilovke do protokolarnega objekta Brdo.

Ultrafiltracija Bašelj: Izvedli smo izkop za objekt, tampon in podložni beton, ter zabetonirali vse stene v pritličju. Zabetonirali smo tudi ploščo nad kletjo.