Novice

Aktualno dogajanje

Vodohran Zeleni hrib: Izveden je posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi Ø 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80 metrov. Prav tako je na celotnem tlorisu objekta položen podložni beton in izvedena talna plošča. Trenutno izdelujejo opaž sten za prvi prekat.

Ultrafiltracija Bašelj: Izvedli smo izkop za objekt, tampon in podložni beton ter zabetonirali vse stene v pritličju in ploščo nad kletjo.