Novice

Aktualno dogajanje ─ Vodovod Bašelj-Kranj

Vodohran Zeleni hrib
Izvedli smo posek dreves, izkop za objekt, položili smo cevi Ø500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80 metrov. Prav tako smo na celotnem tlorisu objekta položili podložni beton, na treh četrtinah tlorisa pa je tudi že izvedena talna plošča.

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj
Pričetek del je predviden v prvi polovici januarja 2014, najprej na trasi od Ilovke do protokolarnega objekta Brdo.

Ultrafiltracija Bašelj
Izvedli smo izkop za objekt, tampon in podložni beton ter zabetonirali vse stene v pritličju. Izdelan je tudi opaž plošče.