Novice

Aktualno dogajanje preko poletja

Vodohran Zeleni hrib

Pred vhodnim portalom vodohrana se izvajajo zaključna dela pri zunanji ureditvi z izvedbo tlakovanja, meteornim odvodnjavanjem in dostopno cesto. Za vodohran se pripravlja vsa potrebna dokumentacija za oddajo vloge za uporabno dovoljenje.

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj

Na vseh odsekih skupaj je bilo do 10. 05. 2015 položenega 10.081 m novega vodovoda ali 100 %. Do 10. 5. 2015 je torej položen kompletni vodovod in izvedena vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje na 70 % tangiranih površin. Trenutno se izvajajo zadnja asfalterska dela na cestnih površinah. Skladno s terminskim planom se pripravlja vsa potrebna dokumentacija za vlogo za uporabno dovoljenje.

Ultrafiltracija Bašelj

Na podlagi dopolnjene vloge za uporabno dovoljenje je bil 10. 06. 2015 izveden tehnični pregled in 16. 06. 2015 izdana odločba o poskusnem obratovanju. Trenutno poteka poskusno obratovanje objekta s polno kapaciteto (120 lit/sek), ki se bo izvajalo največ do 02. 10. 2015. V primeru ustreznih vzorcev (3x) odvzete odpadne vode pa je rok poskusnega obratovanja lahko tudi krajši. Oskrba s pitno vodo za Kranj trenutno poteka preko objekta ultrafiltracije in obstoječega vodohrana Zeleni hrib, po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novi vodohran Zeleni hrib, pa bo oskrba s pitno vodo za Kranj nemotena tudi v obdobjih večje porabe.