Novice

Aktualno dogajanje - december 2014

Vodohran Zeleni hrib

Montaža  armatur in fazonskih kosov za priklop izvedenega cevovoda Φ500 mm in Φ400 mm je zaključena. Na lokaciji med reducirnim jaškom in vstopnim jaškom vodohrana je s cevovodoma Φ300 mm in Φ400 mm izvedena povezava z novim vodohranom. Trenutno se izvaja vertikalna hidroizolacija na vstopnem jašku vodohrana in kabelska povezava med starim in novim vodohranom, za namen telemetrije.

 

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj

Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 3400 m novega vodovoda (fi 400 mm).

Na delu od Bašlja proti zajetju Bašelj je položenega 793 m novega vodovoda (fi 400 mm), ki je tako že povezan z obstoječim črpališčem Bašelj in objektom Ultrafiltracije.

Na delu od vodovodnega stolpa proti Rupi je položenega 980 m novega vodovoda (fi 400 mm).

Na vseh odsekih skupaj je bilo konec decembra položenega 9280 m novega vodovoda, od skupne projektirane dolžine 9822 m.

 

Ultrafiltracija Bašelj

Po pripombah UE na vlogo za delni tehnični pregled je bila izdelana dopolnitev  dokumentacije, zato bo delni tehnični pregled izveden predvidoma v januarju 2015. Zaradi nevarnosti podora zemljine na SZ strani objekta, so bila izdelana AB koritnica za odvod zaledne vode in AB površinska zaščita brežine, ki se bosta kasneje še obložili s kamnom (izvedba kamen v beton).