Novice

Aktualno dogajanje, 10. 11. 2014

V mesecu oktobru so bile na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 3. sklop izvedene naslednje aktivnosti:

VODOVOD BAŠELJ – KRANJ

Vodohran Zeleni hrib

Pred vhodnim portalom vodohrana je izvedena začasna dostopna cesta za dostavo vsega vodovodnega materiala za montažo fazonskih kosov v reducirnem jašku in armaturni celici ter za prevezave do obstoječega vodohrana.

 

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj

Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 3300 metrov novega vodovoda (fi 400 mm).

Na delu od Bašlja proti zajetju Bašelj je položenega 793 metrov novega vodovoda (fi 400 mm), in je tako že povezan z obstoječim črpališčem Bašelj in objektom UF.

Na delu od vodovodnega stolpa proti Rupi je položenega 400m novega vodovoda (fi 400 mm).

Na vseh odsekih skupaj  je trenutno položenega 8600 metrov novega vodovoda.

                 

Ultrafiltracija Bašelj

V objektu ultrafiltracije se zaključujejo vsa inštalaterska in montažna dela za elektro in tehnološko opremo. V naslednjih dneh bo izveden priklop na TP, kar bo omogočilo tudi pričetek testiranja vseh naprav za predvideni poskusni zagon vgrajenih naprav za čiščenje vode. Izven objekta pa se zaključujejo  fasaderska dela, gradnja usedalne lagune in zunanje ureditve za predvideni tehnični pregled dne 24. 11. 2014.