Začetek del na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop