O projektu

Financiranje

Skupna vrednost celotnega projekta (vodovodni sistem Bašelj – Kranj in vodovodni sistem Zadraga – Naklo) je znašala 13.576.477,49 brez vključenega DDV in so ga financirale:

  1. Sodelujoče občine (Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Preddvor) v višini 3.097.103,75 €.
    Od tega je Mestna občina Kranj prispevala 2.500.766,71 €, Občina Naklo 580.275,32 € in Občina Preddvor 16.061,72 €.
  2. Kohezijski sklad EU v višini 8.907.467,41 € in
  3. Ministrstvo RS za okolje in prostor v višini 1.571.906,33 €.