O projektu

Aktivnosti

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« vključuje:

  1. Izgradnjo transportnega vodovoda Bašelj – Kranj z vodohranom Zeleni hrib ter objektom ultrafiltracije Bašelj
  2. Izgradnjo transportnega vodovoda Zadraga – Naklo

V okviru projekta sta ustrezno hidravlično urejena vodovodno omrežje na trasi Bašelj–Kranj in vodovodno omrežje na trasi Zadraga–Naklo. Poleg novega transportnega vodovoda na prvi trasi, sta tam zgrajena še vodohran Zeleni hrib in ultrafiltracija Bašelj.

Pregled izvedenih aktivnosti ob zaključku projekta:

Magistralni vodovod Bašelj–Kranj

Vsa dela na magistralnem vodovodu Bašelj–Kranj so zaključena in za dobrih 10 kilometrov novega vodovodnega sistema je pridobljeno tudi pravnomočno uporabno dovoljenje.

Projekt gradnje vodovoda je bil sestavljen iz posameznih odsekov, na katerih so dela potekala v različnih terminskih okvirih, vsa pa so bila zaključena pravočasno. Aktivnosti so potekale na odsekih od Ilovke do Brda, od Ilovke proti Rupi, od Brda proti Bašlju in na posestvu Brdo. Po zaključku del so bila vsa zemljišča povrnjena v prvotno stanje.

Kranj, trasa vodovoda Bašelj-Kranj

Vodohran Zeleni hrib

Vodohran Zeleni hrib je eden od dveh na novo zgrajenih objektov na trasi vodovodnega sistema Bašelj–Kranj, za katerega je pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje. Vodohran je poseben zbiralnik vode, iz katerega voda po vodovodnem omrežju priteka do hiš in drugih objektov, povezanih v vodovodno omrežje.

Vodne celice ali rezervoarji pri vodohranu Zeleni hrib so samostojne konstrukcijske enote, ki so preko temeljne in prekrivne plošče povezane s servisnim povezovalnim delom. Povezovalni del je sestavljen iz dveh etaž ter na zgornjem delu povezan z vsemi tremi vodnimi celicami.

Vodohran Zeleni hrib

 

Ultrafiltracija Bašelj

Dela na objektu ultrafiltracije so se začela oktobra 2013, zaključila pa spomladi leta 2015. Za objekt je pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.

Ultrafiltracija je najbolj razširjena membranska tehnologija priprave pitne vode. V postopku ultrafiltracije se voda ustrezno pripravi tako, da so s fizikalnimi postopki brez kemikalij odstranjene vse problematične sestavine. Po postopku ultrafiltracije je voda kakovostno prečiščena in primarno dezinficirana ter ustreza vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi za pitno vodo.

Ultrafiltracija Bašelj

Vodovod Zadraga–Naklo

V Občini Naklo so pravnomočno uporabno dovoljenje za dobrih šest kilometrov vodovoda Zadraga–Naklo pridobili meseca aprila 2015.

Z novozgrajenim vodovodnim sistemom je v občini Naklo zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo za vse prebivalce občine Naklo, hkrati pa ta vodovod zagotavlja rezervni vodni vir za sistem Kranj.

Naklo, trasa vodovoda ZadragaNaklo