Novice

V nadaljevanju si lahko ogledate Poročilo o stanju projektov VBK po končani gradnji.»
V nadaljevanju si lahko ogledate poročilo ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop.»

Predstavitev

Namen projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« je urediti problematiko oskrbe prebivalcev z varno in kakovostno pitno vodo ter jim zagotoviti varne in zanesljive vire pitne vode.

Prednosti

Koristi in s tem upravičenost projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« se kažejo na več ravneh; tako na širši družbeni, razvojni kot na socialni ravni.

Aktivnosti

Projektne aktivnosti se bodo odvijale v Mestni občini Kranj, Občini Naklo in Občini Preddvor.

Financiranje

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« sofinancirajo sodelujoče občine, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Kohezijski sklad Evropske unije.